ASYSTENT INSTRUKTORA


Kurs Asystenta Instruktora PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą podnieść swoje profesjonalne uprawnienia. Jest najlepszą formą przygotowania się do kursu instruktorskiego OWSI IDC PADI i przyszłej pracy instruktora. StopieńAsystenta Instruktora umożliwia prowadzenie wykładów teoretycznych na wszystkich poziomach szkolenia oraz samodzielne prowadzenie nurkowań wprowadzających w warunkach basenowych.

Szkolenie składa się z:
• 7 modułów teoretycznych
• 2 wykłady kandydata
• 2 baseny
• 2 dni nurkowania na wodach otwartych.

Materiały szkoleniowe w cenie kursu:
• Wydruk podręcznika kandydata
• Wydruk Encyklopedii Nurkowania Rekreacyjnego
• Wydruk standardów kursowych.
• Testy z fizyki, fizjologii, sprzętu, środowiska i teorii dekompresji