DIVEMASTER


Kurs Divemastera PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika
podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI.

W programie znajdzie się:
Doskonalenie umiejętności praktycznych: prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera oraz serię wykładów na temat teorii nurkowania, planowania i organizowania nurkowań oraz asystowania przy kursach.

Wymagania do przystąpienia do kursu:
• Ukończone 18lat
• Kurs EFR Primary and Secondary Care nie starszy niż 24mc
• Kurs AOWD i RESCUE
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy
• Zalogowane minimum 40nurkowań (60do ukończenia kursu)

Szkolenie składa się z:
• 8 modułów teoretycznych
• 4 baseny
• 2 dni nurkowania na wodach otwartych plus 2 dni stażu na wodach otwartych

Materiały szkoleniowe w cenie kursu:
• Podręcznik kursanta, wydany po polsku przez PADI
• Manual Instruktorski, standardy szkoleniowe kursów i programów od Discover Scuba Diving po DM, wydany po Polsku przez PADI
• Wydruk Encyklopedii Nurkowania Rekreacyjnego (tłumaczenie PADI Polska)

Kurs Divemastera można ukończyć według następujących harmonogramów:
• metoda stażowa ­ kurs można rozpocząć w każdym momencie, oparty jest o indywidualne zajęcia i zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczne staże w trakcie rzeczywistych kursów nurkowania.
• metoda weekendowa ­ pozwala ukończyć cały kurs w cztery kolejne weekendy.
• metoda stacjonarna ­ pozwala ukończyć kurs w ciągu 8­-10 dni