Kurs obejmuje teorię, metody planowania i przeprowadzania akcelerowanej dekompresji przy użyciu butli bocznych. Celem szkolenia jest nauczenie bezpiecznego zaplanowania i wykonania nurkowań dekompresyjnych do głębokości maksymalnej 45 metrów, przy użyciu bogatych w tlen mieszanin oddechowych, od 40 do 100% tlenu. Zajęcia w wodzie kładą nacisk na opanowanie umiejętności, które decydują o bezpiecznym nurkowaniu, radzenie sobie z potencjalnymi problemami i rozwiązywanie ich w sposób efektywny. W czasie zajęć teoretycznych zajmiemy się zagadnieniami z teorii dekompresji, a także problemami, które towarzyszą planowaniu i wykonywaniu nurkowań dekompresyjnych. Kurs obejmuje 4 nurkowania szkoleniowe oraz minimum 6 godzin poświęconych na teorie i omówienia.

UWAGA: Podczas wsystkich kursów technicznych kursanci sami płacą za gazy, nie są one wliczone w cene kursu jak ma to miejsce przy kursach rekreacyjnych.

Wymagania wstępne:
• AOWD lub ekwiwalent,
• advanced Nitrox,
• zalecany DEEP,
• 25 zalogowanych nurkowań,
• minimum 18 lat.

Wymagania sprzętowe:
• twinset lub side mount,
• stage czysty tlenowo + automat czysty tlenowo,
• drugie źrudło wyporu (np. Suchy skafander lub podwujne skrzydło),
• latarka,
• bojka ze szpulą minimum 21m,
• zapasowa maska.