Możesz uzyskać 90% dofinansowania na kursy nurkowania.
Wszystko dzięki projektowi Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1 realizowanego przez WUP Kraków.
Więcej dowiesz się poniżej. 😉

Kierunek Kariera Zawodowa

Od 13 Maja 2024 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczyna nabór do programu

Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1

Kto może otrzymać dofinansowanie do kursu nurkowania?

•       w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 18 lat, ale nie ukończone 89 lat
•       mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego
•       nie prowadzi działalności gospodarczej
•       posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważnia do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

•       Posiadać zapis w umowie o dofinansowaniu kursów nurkowych (Kategoria Techniczno-Mechaniczny)
Bez tego nie możemy rozliczyć usługi dofinansowanej

Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden (1) z poniższych warunków:
1.      być osobą pracującą  (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
2.      być osobą z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji do projektu Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1 mamy miejsce dla 12 630 osób, w tym dla osób w wieku 18 – 24 lata mamy maksymalnie 2 526 miejsc, a dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10 104 miejsc.

Gwarantujemy:
1.      co najmniej 3 500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
2.      co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi,
3.      co najmniej 1 000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Jak to wygląda krok po kroku?

Projekt jest realizowany etapami:
I.                 Pierwszy etap: Rekrutacja.
Kandydat do Projektu będzie musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Opublikujemy go na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.
Dokumenty będzie musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie posiada podpisu elektronicznego – koniecznie powinna go założyć!
Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).
Podczas dalszego procesu rekrutacji  Kandydaci będą poproszeni o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu sprawdzimy, czy będzie spełniony jeden z warunków udziału w projekcie. Wzór dokumentu zostanie przesłany w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.

II.                Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.
To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu i przygotowania. Zachęcamy, żeby osoby zainteresowane udziałem w projekcie już  teraz zastanowiły się, jakie kompetencje i kwalifikacje chcą rozwijać.
Wypełniając Bilans Kariery Online Uczestnik ma możliwość podsumować i ocenić niektóre swoje kompetencje. Opisze swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskaże te obszary, w których chce się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecyduje, czy chce skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5 025 zł.
Na tym etapie wybieramy szkolenia nurkowe oraz kategorie Techniczno-Machaniczną

III.              Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.
Bony szkoleniowe Uczestnik zamówi najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Potem podpisze z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę o dofinansowanie usług i wpłaci na numer konta, który zostanie podany w umowie, wkład własny w wysokości 502,50 zł (10%). Po otrzymanej informacji o przyznaniu bonów, będzie mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

Jakie kursy mogę zrobić z dofinansowania?

 • Kursy podstawowe (Indoor Diver, Open Water Diver)
 • Kursy zaawansowane (Advanced Adventurer) 
 • Specjalizacje nurkowe
 • Kursy Techniczne 
 • Kursy Rebreatherowe
 • Kursy PRO (Dive Guide, Divemaster, Open Water Instructor, itd.)

Jak się zgłosić?

 • Zarejestruj się na stronie w zakładce „Zgłoś się”

 • Załóż konto w Bazie Usług Rozwojowych (PARP)
 • Skorzystaj z Bilansu Kariery Online WUP Kraków (pamiętaj by wpisali odpowiednią kategorię)

 • Zamawiasz „bony” otrzymane w ramach dofinansowania którymi rozliczasz szkolenie
  Bony na szkolenia zamówisz samodzielnie po spotkaniu w zakładce „Zamów bony”.
 • Podpisz umowę która przyjdzie na adres zamieszkania podany w formularzu rejestracji i odsyłasz do WUP Kraków
 • Po podpisaniu umowy przez pracowników WUP musisz wpłacić 10% wartości zamówionych bonów na konto podane w umowie. Tymi bonami zapłacisz za szklenie.
 • Gdy otrzymasz email z informacją iż bony są już aktywne możesz zapisywać się na szkolenie

Gdzie znajdę i zapiszę się na szkolenia?

Szkolenia znajdziemy w Bazie Usług Rozwojowych na profilu firmowym Jakub Użytczuk J-Cob
Kliknij w ten odnośnik -> Centrum Nurkowe Scuba Elite
Jeżeli nie ma wystawionego szkolenia które cię interesuję lub termin nie odpowiada skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo czy po przez mesengera.

Informacje bezpośrednio z urzędu

Pełną informację znajdziesz na stronie głównej projektu -> tu <-

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1″ realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027″, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia.

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł.