Mares Horizon ma jeden jasny cel > PROSTOTĘ!

Jest łatwy w konfiguracji, transporcie, nurkowaniu i konserwacji, ponieważ każdy element urządzenia jest dostępny dla użytkownika.

Dostęp do wewnętrznych elementów urządzenia można łatwo uzyskać po wyjęciu skruberów znajdujących się pod główną pokrywą zewnętrzną.
Aby wszystko było małe i lekkie, zasilanie w gaz dla urządzenia pochodzi z jednej lub dwóch butli zewnętrznych, co daje nurkowi doświadczenie podobne do nurkowania sidemount i uniezależnia nasz wybór butli nurkowej.

Mares Horizon to rebreather półzamknięty o zmiennym przepływie ilości gazu

Mares Horizon to aktywny SCR ze zmiennym przepływem gazu w celu utrzymania pożądanej frakcji tlenu w pętli oddechowej.
Nurek może zdecydować jakim nitroksem chce oddychać podczas danego nurkowania i ustawić go w komputerze oraz zmieniać to ustawienie podczas nurkowania.

Aby uzyskać stałą frakcje O2 w pętli, jednostka SCR musi stale zmieniać natężenie przepływu od 5 do 30 l / min, w zależności od tempa metabolizmu nurka.

Mares Horizon utrzymuje przez cały czas minimalny przepływ 5 l / min przez dyszę stałego przepływu. Podczas nurkowania ilość tlenu w pętli jest stale mierzona po przez 2 niezależne czujniki O2. Kiedy frakcja tlenu spada poniżej wartości zadanej przez użytkownika na komputerze, otwiera się sterowany elektronicznie zawór „Elektroniczny Zawór Dodawczy” (EAV).
EAV wstrzykuje świeży nitrox do pętli oddechowej dopóki frakcja nie wzrośnie do zadanej wartości.

Mares Horizon jest zaprojektowany tak aby umożliwić nurkowanie w granicach bez dekompresyjnych do 30m lub nurkowań dekompresyjnych do maksymalnej głębokości 40 metrów. Aby przyspieszyć dekompresję można zastosować dwie różne mieszanki gazów:
> Gaz denny 
> Gaz dekompresyjny
Gaz denny jest używany podczas zanurzania i fazy dennej nurkowania a gaz dekompresyjny jest używany do fazy dekompresyjnej nurkowania. Zarówno gazy denne jak i dekompresyjne muszą spełniać następujące kryteria:
– Minimalna ilość O2 w mieszance = 30%
– Maksymalna ilość o2 w mieszance = 100%

Komputer nurkowy (DC)

Główny komputer nurkowy Mares Horizon to wysokiej klasy niezawodny komputer nurkowy, który również odgrywa ważną rolę w konfigurowaniu i wykonywaniu nurkowań ze zmiennym przepływem SCR.
Umożliwia on użytkownikowi wprowadzanie danych gazów oddechowych, a także definiowanie ustawień frakcji tlenu które mają być utrzymywane w pętli podczas nurkowania.

Alarmy i Ostrzerzenia

Ostrzeżenie jest wyświetlane jeśli którykolwiek parametr nurkowania jest poza zadanym zakresem. Te ostrzeżenia są wyświetlane w sytuacjach gdy życie nurka nie jest zagrożone

BOV (automat zastępczy)

W przypadku jakichkolwiek problemów z rebreatherem nurek może przełączyć się na oddychanie z BOV. Automat bail-out (BOV) to urządzenie które umożliwia nurkowi SCR zamknięcie pętli oddechowej i jednocześnie automatycznie przełączając się na mały ale bardzo wydajny wbudowany automat drugiego stopnia, który pozwala nurkowi oddychać w „obiegu otwartym” usunięcie konieczności wyjmowania pętli oddechowej z ust w przypadku awarii jednostki. BOV wykorzystuje ten sam gaz który zasila resztę urządzenia.

Scrubber (pochłaniacz CO2)

Zadaniem scrubbera jest usuwanie dwutlenku węgla z wydychanego gazu oddechowego. Mares Horizon posiada unikalny system podwójnego scrubbera który wykorzystuje dwa zbiorniki zamontowane kolejno aby umożliwić przepływ gazu z górnego do dolnego.

Więcej informacji na temat poszczególnych procedur lub elementów Mares Horizon można znaleźć TUTAJ .