Kurs ma postać określaną jako „Internship”. Jest to kompleksowe  szkolenie, w trakcie którego kandydat zdobywa doświadczenie w różnych warunkach nurkowych, pozwala ono także zdobyć interesujące kandydata umiejętności nurkowe z zakresu innych kursów (na preferencyjnych warunkach) i tym samym przygotować do wykonywania pracy przewodnika nurkowego w czasie nurkowań technicznych. Internship ma na celu zbudowanie kompetentnego, pewnego siebie i doświadczonego Divemastera, który posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną, a także praktyczną (m.in. w zakresie sprzętów, planowania nurkowania, zarządzania akcją ratowniczą).

Program szkolenia:

• 4 nurkowania szkoleniowe z instruktorem o łącznym czasie nie krótszym niż 100 minut.
• 10 godzin teorii i omówień
•  Asysta przy kursach Advanced Nitrox i Deco Procedures (po ukończeniu pierwszej części). Warsztaty z ratownictwa, ponieważ bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu!
• Kurs Oxygen Provider dla tych, którzy go jeszcze nie mają.

Dodatkowo:
Możliwość zrobienia specjalizacji nurkowanie wrakowe za 399zł. Kurs odbywa się na Bałtyku, w realnych warunkach i na prawdziwych wrakach i obejmuje 4 nurkowania szkoleniowe.

Łącznie Internship obejmuje więc minimum 10 nurkowań szkoleniowych w różnych akwenach i w różnych warunkach oraz wiele godzin poświęconych na teorię i wykłady.

Absolwent szkolenia posiada uprawnienia zawodowe, które zezwalają mu prowadzić i nadzorować grupy nurków technicznych w warunkach zbliżonych do tych z kursu i w ramach posiadanych certyfikatów oraz asystować instruktorom w czasie szkoleń technicznych (w ramach posiadanych uprawnień). To wspaniałe przygotowanie dla wszystkich, którzy w przyszłości marzą o karierze instruktora nurkowania technicznego.

Wymagania wstępne:

• Divemaster SDI (uprawnienia innych agencji szkoleniowych nie są w tym wypadku honorowane)
• Minimum 18 lat
• Aktualny kurs pierwszej pomocy (istnieje możliwość zrobienia kursu EFR w ramach szkolenia, na warunkach preferencyjnych)
• Aktualne badania lekarskie
• Minimum 50 zalogowanych nurkowań
• Uprawnienia nurkowe na poziomie technicznym, na które kandydat aplikuje jako Divemaster