Zakres kursu obejmuje korzystanie z wzbogaconych w tlen mieszanin oddechowych od 21 do 100% tlenu w czasie nurkowania z maksymalną głębokością 40m. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zalet, ryzyka i metod korzystania z mieszanin do 100% tlenu w nurkowaniach, które nie wymagają formalnej dekompresji. Zajęcia w wodzie są skoncentrowane na intensywnej pracy pod wodą, nabraniu doświadczenia z korzystaniu ze sprzętu, dobrej pływalności, trymie i właściwych technikach napędowych. Nacisk kładziemy także na sprawną pracę w zespole. Zajęcia teoretyczne poświęcone są zagadnieniom towarzyszącym korzystaniu z bogatych w tlen mieszanin – od fizjologii, poprzez użycie w nurkowaniach dekompresyjnych, planowaniu nurkowania, rozumienie konfiguracji sprzętowych
i sporządzanie mieszanin. Kurs obejmuje 4 nurkowania szkoleniowe i przynajmniej 6 godzin poświęconych na teorię i omówienia. Po ukończeniu szkolenia nurek może wziąć udział w
kursie Deco Procedures.
UWAGA: Podczas wszystkich kursów technicznych kursanci sami płacą za gazy, nie są one wliczone w cenę kursu jak ma to miejsce przy kursach rekreacyjnych.

Wymogi wstępne:
• Kurs Nitrox (można zrobić podczas kursu)
• Minimum 18 lat
• 25 zalogowanych nurkowań

Wymagania Sprzętowe:
• Stage czysty tlenowo do gorących nitroksów z automatem czystym tlenowo