Program SSI SCR Diving zapewnia nurkom wiedzę i szkolenie niezbędne do planowania i prowadzenia nurkowań przy użyciu rebreathera pół zamkniętego (SCR) do maksymalnej głębokości 30 metrów.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTÓW


Zalogowali się co najmniej:
> Łącznie 24 nurkowania
Posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanej organizacji szkoleniowej:
> Specjalizacja Nitroks 40%
> Specjalizacja Głęboka (DEEP)

SZKOLENIE > 4-5 dni

> Sesje teoretyczne
> Egzamin końcowy
> Zajęcia z konfiguracji sprzętu
> 1 sesja ćwiczeń w basenie / wodzie basenopodobnej (co najmniej 1 godzina czasu pod wodą)
> 4 nurkowań na wodach otwartych
> Co najmniej 300 minut pracy w wodzie na Mares Horizon
(Przed rozpoczęciem zajęć w wodzie może być wymagane nurkowanie sprawdzające podstawowe umiejętności nurkowe CHECK DIVE)

CERTYFIKACJA


Certyfikat SCR Diving uprawnia posiadacza do nurkowania z równo lub bardziej wykwalifikowanym partnerem. W konfiguracji sprzętu używanej podczas szkolenia stosując procedury nurkowania SCR na głębokości do 30 metrów bez dekompresji.
Warunek że nurkowanie przeprowadzane jest w warunkach środowiska podobnych lub lepszych w stosunku do których przeprowadzane było szkolenie.

CENA SZKOLENIA

Dwie (2) osoby na szkoleniu

Jedna (1) osoba na szkoleniu

550€ netto = 2445zł netto / 3005zł brutto
(kurs€ 4,45 z 09/09/2020)
Cena obejmuje:
> Szkolenie teoretyczne
> Sesje praktyczne składania i konfiguracji sprzętu
> Zajęcia na wodach basenowych
> Nurkowania na wodach otwartych
> Wypożyczenie kompletnej jednostki Mares Horizon na czas zajęć
> Sofnoline*
> Gazy*
Cena NIE obejmuje:
> Materiałów szkoleniowych w wersji online
> Certyfikacji
> Opłat bazowych 
> Sprawdzenia umiejętności CHECK DIVE
> Kosztów wyjazdu instruktora jeżeli elementy kursu prowadzone są wyjazdowo
> *Gazy/Sofnoline jeżeli szkolenie prowadzone jest wyjazdowo 

850€ netto = 3780zł netto / 4650zł brutto
(kurs€ 4,45 z 09/09/2020)
Cena obejmuje:
> Szkolenie teoretyczne
> Sesje praktyczne składania i konfiguracji sprzętu
> Zajęcia na wodach basenowych
> Nurkowania na wodach otwartych
> Wypożyczenie kompletnej jednostki Mares Horizon na czas zajęć
> Sofnoline*
> Gazy*
Cena NIE obejmuje:
> Materiałów szkoleniowych w wersji online
> Certyfikacji
> Opłat bazowych 
> Sprawdzenia umiejętności CHECK DIVE
> Kosztów wyjazdu instruktora jeżeli elementy kursu prowadzone są wyjazdowo
> *Gazy/Sofnoline jeżeli szkolenie prowadzone jest wyjazdowo

CROSSOVER SCR  z innej jednostki SCR


Zalogowali się co najmniej:
>6 nurkowań na wodach otwartych SCR
Mieć następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanej agencji szkoleniowej:
> SCR Diving
Kursanci przechodzący na nurkowanie SCR z innej jednostki sterowanej elektronicznie SCR lub jednostki CCR muszą wykonać następujące czynności:
> Wszystkie teorie i procedury specyficzne dla jednostki, w tym egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym co najmniej 80%.
> Co najmniej jedna (1) dodatkowa sesja basenowa trwająca co najmniej jedną (1) godzinę.
> Nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych od 3 do 4
> Co najmniej 120 minut pracy w wodzie otwartej  na odpowiedniej jednostce SCR.