Program SSI SCR Extended Range zapewnia nurkom wiedzę i szkolenie niezbędne do planowania i prowadzenia nurkowań przy użyciu rebreathera pół zamkniętego (SCR) do maksymalnej głębokości 40 metrów i maksymalnym czasie dekompresji 25 minut.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTÓW

Zalogowali się co najmniej:
> Łącznie 24 nurkowania
Posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanej organizacji szkoleniowej:
> Specjalizacja Nitroks 40%
> Specjalizacja Głęboka (DEEP)

SZKOLENIE > 5-6 dni

> Sesje teoretyczne
> Egzamin końcowy
> Zajęcia z konfiguracji sprzętu
> 1 sesja ćwiczeń w basenie / wodzie basenopodobnej (co najmniej 1 godzina czasu pod wodą)
> 6 nurkowań na wodach otwartych
> Co najmniej 420 minut pracy w wodzie na Mares Horizon
(Przed rozpoczęciem zajęć w wodzie może być wymagane nurkowanie sprawdzające podstawowe umiejętności nurkowe CHECK DIVE) 

CERTYFIKACJA


Certyfikat SCR Extended Range uprawnia posiadacza do nurkowania z równo lub bardziej wykwalifikowanym partnerem, W konfiguracji sprzętu używanej podczas szkolenia stosując procedury nurkowania SCR na głębokości do 40 metrów z maksymalnie 25 minutową dekompresją.
Warunek że nurkowanie przeprowadzane jest w warunkach środowiska podobnych lub lepszych w stosunku do których przeprowadzane było szkolenie.

CENA SZKOLENIA

Dwie (2) osoby na szkoleniu

Jedna (1) osoba na szkoleniu

 

650€ netto = 3120zł netto / 3840zł brutto
(kurs€ 4,8 z 15/09/2022)
Cena obejmuje:
> Szkolenie teoretyczne
> Sesje praktyczne składania i konfiguracji sprzętu
> Zajęcia na wodach basenowych
> Nurkowania na wodach otwartych
> Wypożyczenie kompletnej jednostki Mares Horizon na czas zajęć
> Sofnoline*
> Gazy*
Cena NIE obejmuje:
> Materiałów szkoleniowych w wersji online
> Certyfikacji
> Opłat bazowych 
> Sprawdzenia umiejętności CHECK DIVE
> Kosztów wyjazdu instruktora jeżeli elementy kursu prowadzone są wyjazdowo
> *Gazy/Sofnoline jeżeli szkolenie prowadzone jest wyjazdowo 

950€ netto = 4560zł netto / 5610zł brutto
(kurs€ 4,8 z 15/09/2022)
Cena obejmuje:
> Szkolenie teoretyczne
> Sesje praktyczne składania i konfiguracji sprzętu
> Zajęcia na wodach basenowych
> Nurkowania na wodach otwartych
> Wypożyczenie kompletnej jednostki Mares Horizon na czas zajęć
> Sofnoline*
> Gazy*
Cena NIE obejmuje:
> Materiałów szkoleniowych w wersji online
> Certyfikacji
> Opłat bazowych 
> Sprawdzenia umiejętności CHECK DIVE
> Kosztów wyjazdu instruktora jeżeli elementy kursu prowadzone są wyjazdowo
> *Gazy/Sofnoline jeżeli szkolenie prowadzone jest wyjazdowo 

PODNIESIENIE UPRAWNIEŃ


Kursanci chcący podnieść uprawnienia z SCR do SCR Extended Range muszą wykonać następujące czynności:
> Wszystkie sesje i oceny teoretyczne SCR Extended Range
. Ukończyć egzamin końcowy SCR Extended Range z wynikiem pozytywnym co najmniej 80%.
> Co najmniej jedne (1) dodatkowe zajęcia z rozwoju umiejętności w basenie / wodzie basenowej trwająca co najmniej jedną (1) godzinę.
> Dwa (2) nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych 5 i 6
> Co najmniej 120 minut pracy w wodach otwartych na Mares Horizon

Kursanci przechodzący z certyfikatu CCR Diving na SCR Extended Range muszą wykonać następujące czynności:
> Wszystkie teorie i procedury specyficzne dla jednostki, w tym egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym co najmniej 80%.
> Co najmniej jedne (1) dodatkowe zajęcia z rozwoju umiejętności w basenie / wodzie basenowej trwająca co najmniej jedną (1) godzinę.
> Cztery (4) nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych 3 i 6
> Co najmniej 120 minut pracy w wodach otwartych na Mares Horizon

Kursanci przechodzący z certyfikatu CCR Extended Range na SCR Extended Range muszą wykonać następujące czynności:
> Wszystkie teorie i procedury specyficzne dla jednostki, w tym egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym co najmniej 80%.
> Co najmniej jedne (1) dodatkowe zajęcia z rozwoju umiejętności w basenie / wodzie basenowej trwająca co najmniej jedną (1) godzinę.
> Dwa (2) nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych 5 i 6
> Co najmniej 120 minut pracy w wodach otwartych na Mares Horizon