Rozwój podstawowych umiejętności i wiedzy


Poszerzanie uprawnień i wiedzy specjalistycznej


Wiedza o środowisku wodnym, ekologii i zwierzętach