Szkolenia z Pierwszej pomocy w
międzynarodowym systemie EFR

Kurs EFR – Emergency First Response – jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest do szkolenia osób na całym świecie.

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu, jest szybko rozwijającą się międzynarodową organizacją szkolącą w zakresie Pierwszej Pomocy (CPR, AED) i posiada siedziby na wszystkich kontynentach, wydaje ponad 500.000 certyfikatów rocznie. Jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Organizacja bazuje na 36-letnim doświadczeniu w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu kursów i szkoleń. Kursy Emergency First Response cieszą się szeroką ogólnoświatową akceptacją. Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy opieki nad pacjentami, publikowane przez ILCOR która jest międzynarodową grupą standaryzującą, reprezentującą większość światowych organizacji zajmujących się resuscytacją, oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem Emergency First Response z opisanym szkoleniem (np. CPR/AED/First Aid/). Ważność certyfikatu to 24 miesiące.

Zakresy kursów osobnych:
   ➢ Primary Care (CPR/BLS) with AED – Szkolenie z zakresu RKO z użyciem Automatycznego Defibrylatora AED Wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) z użyciem AED.
Czas trwania od 3 do 6h w zależności od grupy
   ➢ Secondary Care (1st Aid) – Drugorzędna pierwsza pomoc(urazy niezagrażające życiu: Skaleczenia, Złamania, Krwotoki, itd.).
Czas trwania od 2 do 4h w zależności od grupy
   ➢ Care for Children with AED (CfC w/AED) – Szkolenie z zakresu RKO z użyciem Automatycznego Defibrylatora AED dzieci i niemowląt. Wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) z użyciem AED dzieciom i niemowlakom.
Czas trwania od 3 do 6h w zależności od grupy

Zakresy kursów połączonych:
   ➢ CPR/1st Aid w/AED – Szkolenie z zakresu RKO (Reanimacji Krążeniowo Oddechowej) Wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) z użyciem AED. Drugorzędna pierwsza pomoc(urazy niezagrażające życiu: Skaleczenia, Złamania, Krwotoki, itd.).
Czas trwania od 3 do 7h w zależności od grupy
   ➢ CPR/1st Aid/CfC w/AED – Szkolenie z zakresu RKO (Reanimacji Krążeniowo Oddechowej) Wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) z użyciem AED. Drugorzędna pierwsza pomoc(urazy niezagrażające życiu: Skaleczenia, Złamania, Krwotoki, itd.). Szkolenie z zakresu RKO (Reanimacji Krążeniowo Oddechowej) dzieci i niemowląt. Wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) dzieciom i niemowlakom z użyciem AED.
Czas trwania od 4 do 8h w zależności od grupy

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (CPR)

Podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej poznasz kolejne kroki i właściwe sposoby postępowania w sytua-cjach zagrożenia życia. Poznasz i nauczysz się stosować schemat ABCD`S według funkcji życiowych poszkodowanego. Aby le-piej zapamiętać co robić i w jakiej kolejności warto posłużyć się ilustracją funkcji życiowych i przywoływać ją z pamięci w trakcie udzielania pierwszej pomocy:

A – Airway`s Open – Udrożnienie dróg oddechowych
B – Breathing Check – Sprawdzenie oddechu
C – Circulation – Chest Compression (CPR) – Sprawdzenie krążenia pośredni masaż serca
D – Defibrilation – Defibrylacja
S – Serious bleeding management, Shock management, Spinal injury management – Postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu kręgosłupa

Siedem umiejętności, których nauczysz się podczas szkolenia z zakresu wstępnej pomocy przedmedycznej:
   • Ocena miejsca zdarzenia
   • Korzystanie ze środków ochrony osobistej
   • Ocena wstępna poszkodowanego
   • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej
   • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnej osoby dorosłej
   • Postępowanie w przypadku krwotoku
   • Postępowanie przy wstrząsie
   • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
   • Używanie zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego AED

Drugorzędna pierwsza pomoc – SECONDARY CARE

Podczas szkolenia z zakresu drugorzędnej pomocy przedmedycznej, nauczysz się, w jaki sposób zaopiekować się osobą ranną lub chorą, udzielając jej dodatkowej pomocy przedmedycznej i wsparcia do chwili przybycia pogotowia ratunkowego. To szkolenie przygotuje Cię do udzielania pomocy w typowych sytuacjach niestanowiących bezpośredniego zagrożenia dla życia poszkodowanego.

Cztery umiejętności opanowane podczas szkolenia z zakresu drugorzędnej pomocy przedmedycznej to:
   • Ocena obrażeń
   • Ocena chorego
   • Bandażowanie
   • Unieruchamianie zwichnięć lub złamań

Pierwsza pomoc dzieciom

Dzieci wymagają szczególnej troski i opieki dlatego warto znać podstawowe elementy udzielania im pierwszej pomocy.
Należą do nich:
   • Ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego
   • Ocena wstępna poszkodowanego
   • Zadławienie – przytomne dziecko i niemowlę
   • Sztuczne oddychanie – dziecko i niemowlę
   • Resuscytacja krążeniowo oddechowa – dziecko i niemowlę
   • Używanie automatycznego defibrylatora – dziecko

Przykładowy przebieg kursu

   – Wypełnienie dokumentów kursu
   – Ustalenie aktualnej wiedzy grupy
   – Wykład teoretyczny
   – Zajęcia praktyczne
   – Wykład teoretyczny
   – Scenariusze
   – Egzamin pisemny i praktyczny

CENNIK KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY

Nazwa Kursu

  • CPR/1st Aid/CfC w/AED +Oxygen Provider

Cena

-> 400 os/zł

Materiały i Certyfikat

-> 92eu lub 395zł [*4,3 01,04,2024]

TERMINY KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE
PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY
502-875-705