Kurs Divemastera PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika
podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI.

W programie znajdzie się:
Doskonalenie umiejętności praktycznych: prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera oraz serię wykładów na temat teorii nurkowania, planowania i organizowania nurkowań oraz asystowania przy kursach.

Wymagania do przystąpienia do kursu:
• Ukończone 18lat
• Kurs EFR Primary and Secondary Care nie starszy niż 24mc
• Kurs AOWD i RESCUE
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy
• Zalogowane minimum 40 nurkowań (60 do ukończenia kursu)

Szkolenie składa się z:
• 8 modułów teoretycznych
• 4 baseny
• min. 2 dni nurkowania na wodach otwartych plus min. 2 dni stażu na wodach otwartych

Materiały szkoleniowe:
• Podręcznik kursanta, wydany po polsku przez PADI
• Manual Instruktorski, standardy szkoleniowe kursów i programów od Discover Scuba Diving po DM, wydany po Polsku przez PADI
• PDF Encyklopedii Nurkowania Rekreacyjnego (tłumaczenie PADI Polska)

Kurs Divemastera można ukończyć według następujących harmonogramów:
• metoda stażowa ­ kurs można rozpocząć w każdym momencie, oparty jest o indywidualne zajęcia i zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczne staże w trakcie rzeczywistych kursów nurkowania.
• metoda weekendowa ­ pozwala ukończyć cały kurs w cztery kolejne weekendy.
• metoda stacjonarna ­ pozwala ukończyć kurs w ciągu 8­-10 dni

CENA KURSU 1800 ZŁOTYCH

Cena zawiera:

– 8 modułów teoretycznych
– 4 baseny
– min. 2 dni nurkowania na wodach otwartych
– min. 2 dni stażu na wodach otwartych

Cena nie zawiera:

– Aplikacji DM płatnej do PADI zgodnie z cennikiem PADI EMEA
– Zestawu materiałów PADI DM w raz z hologramem 800zł
– Biletów wstępu na basen i wody otwarte
– Ewentualnej dopłaty +50% do kursu indywidualnego

TERMINY KURSÓW PROFESJONALNYCH USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE
PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY
502-875-705