Kursy Advanced Nitrox i Deco Procedury dobrze jest połączyć, żeby uzyskać najlepszy efekt i zyskać uprawnienia i umiejętności pozwalające na nurkowanie z akcelerowaną dekompresją do głębokości 45 metrów. Uczestnicy, którzy nie mają jeszcze kursu nitroxowego mogą uzyskać odpowiednią wiedzę i uprawnienia na preferencyjnych warunkach  W czasie szkolenia wykonujemy wtedy 8 do 10 nurkowań (zamiast 6 wymaganych przez standardy). Dodatkowo pojawiają się warsztaty z ratownictwa nurkowego, obejmujące zarówno prowadzenie akcji pod wodą, zajęcia praktyczne na brzegu, jak i wykłady teoretyczne. W pakiecie jest też kurs Oxygen Provider, czyli ratownik tlenowy.

Połączenie kursów jest okazją do zyskania większej ilości doświadczenia, umiejętności i wiedzy w trakcie minimum dwóch pełnych weekendów.