Kurs SCR Diver Mares Horizon

przez Jakub Użytczuk

Program SSI SCR Diving zapewnia nurkom wiedzę i szkolenie niezbędne do planowania i prowadzenia nurkowań przy użyciu rebreathera pół zamkniętego (SCR) do maksymalnej głębokości 30 metrów. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTÓW Zalogowali się co najmniej:> Łącznie 24 nurkowaniaPosiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanej organizacji szkoleniowej:> Specjalizacja Nitroks 40%> Specjalizacja Głęboka (DEEP) SZKOLENIE > 4-5…